Beyan Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Beyan kelimesi anlam olarak bir şeyin açıklığa kavuşması, anlatmak, bir şeyi delil getirerek ispatlamak gibi değişik açıklamalara sahiptir. Gayrimenkul dünyasında ise daha geniş bir içerik taşır. Kişiler, kurumlar ve kuruluşlar gerekli olduğu takdirde mal beyanı, adres beyanı, emlak beyanı gibi beyannamelerde bulunurlar.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3. Geçici Vergi Beyannamesi

4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

5. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Vergi Beyannamesi nedir?

Beyanname, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için, mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilir. Her tip beyannamede olduğu gibi beyannamenin düzgün şekilde doldurulması ve zamanında beyannamenin vergi dairelerine iletilmesi önemlidir.

Vergi Beyannamesinde neler bulunur?

Vergi beyannamelerinde başlıca, mükellefin adı, ailevi durumu, vergi matrahı, vergi matrahının hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Vergi Beyannamesi dışında kalan beyannameler nelerdir?

Vergi beyannamesi dışında kalan beyannamelere Sicilli Ticaret beyannamesi ve İmza Beyannamesi örnek gösterilebilir.