Bağıştan Rücu Ne Anlama Gelir?


Sağ olan kişiler arasında bir mülkiyetin tamamının ya da belirli bir kısmının karşılık gözetilmeksizin devredilmesine dayanan tasarrufa bağış adı verir. 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip kişiler bağışta bulunabilir. Bağışlayan kişi bağışlanan kişiye bir şeyi yerine getirme ya da bir şeyden kaçınma gibi belirli mükellefiyetler yükleyerek, bağışı şarta bağlayabilir. Şartın olması halinde, bağış senedine şartlara ilişkin açıklamalar da yazılır.

Bağıştan rücu şartları

Bağış, rücu yani vazgeçme şartıyla da yapılabilir. Bağışlananın, bağışlayandan önce ölmesi durumunda, bağışlanan rücu şartını kullanabilir. Bağışın bir tüzel kişiye yapılması ve tüzel kişiliğin bağışlayandan önce son bulması halinde de rücu ile bağış geri alınabilir. Rücu şartı konulmuş bir gayrimenkulün mülkiyeti bağışlanan adı tescil edilir. Ancak tapu kütüğü şerhler sütununda rücu şartı düşülür.

2 views0 comments