Bağışlamadan Rücu Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Gayrimenkulünü bağışlayacak olan kişi bu tasarrufunu bağışlayacağı kişiden bazı yükümlülükleri yerine getirmesi karşılığında yapabilir.

Bağıştan Rücu Sebepleri nelerdir?

Öncelikle kişilere yapılan bağıştan rücu konusunda kanun çoğunlukla bağış yapılan kişilerin haklarını korumak üzerine kuruludur. Bunun temel amacı bağış alan kişinin bağış yapan kişinin kölesi haline gelmesini engellemek, kendi iradesini korumasını sağlamak için gerekli koşulların oluşturulmasını mümkün kılmaktır. Şartlı bağış sözleşmesi imzalanarak yapılan bağışlarda sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda zaten otomatik olarak bağışı yapan kişinin sözleşmeden doğan hakkını kullanması mümkün

Borçlar Kanunu’nun 297. maddesinde bağıştan rücunun hangi durumlarda gerçekleşebileceğine ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Kanuna göre bağışlanan kişinin bağışlayanın kendisine ya da akrabalarına karşı ağır bir suç işlemesi, bu kişilere karşı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranması ya da yüklemeli bağışta, yüklendiklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmemesi halinde bağışlayan bağışlama sözünü ya da talep tarihindeki zenginleşme konusu olan bağışlamanın geri verilmesini talep edebilir