Azil Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Görevden alma, görevine son verme ya da verilme eylemine azil denir. Bir kişiye verilen tüm temsil yetkisinin geri alınmasıdır.

Azil nasıl yapılır?

Vekaletnamedeki vekilin yetkisinin sona erdirilmesi anlamına gelen azil, taşınmaz mallar ile ilgili olarak iki şekilde yaptırılabilir:

Notere dilekçe verilerek azlettirmekTapu sicil müdürlüğüne dilekçe verilerek azlettirmek

 Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşır ulaşmaz aziller siciline kaydedilme işlemi gerçekleşir. Vekaletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediği kontrol edilir.