top of page

AZƏRBAYCANIN ƏRAZİSİ


Azərbaycan

Ərazisi

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklə,31.4% sair torpaqlar).Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir. Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km Böyük göllər, km2 Sarısu - 67.0 Ağgöl - 56.2 Ağzıbirçala - 37.0 Mehman - 35.0 Böyükşor - 9.2 Hacıqabul - 8.4

Dünyada ən böyük göl -Xəzər dənizi sahəsi 400000 km2, dərinliyi-1025 m.

Ən yüksək dağ zirvəsi Bazardüzü - 4466 m.


Qonşuları

Dövlət sərhədləri Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km Böyük adalar km2 Pirallahı - 14.4 Çilov - 11.5 Xərə-Zirə - 3.5 Böyük-Zirə - 1.4

Böyük çaylar km Kür - 1515 Araz - 1072 Alazan (Qanıx) - 413 İori (Qabırrı) - 389 Samur - 216 Tərtər - 200

11 views
bottom of page