Atık Yönetimi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, ortadan kaldırılması ve kaldırılma işlemleri sonrası kontrolü ve bunun gibi işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Burada en başta düşünülmesi gereken atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın küçültülmesi yani atığın en aza indirilmesi sağlanmaya çalışılır. Atığın Yeniden kullanımı mümkün mü eğer değilse ilk olarak geri dönüşüm, sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu yöntemlerden sonra kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem düzenli depolamaya da yakmaktır.

Atık yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Atık Yönetimi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir:

Yetkili Seçmek

Atığın Teşhisi

Atığı Kaynağında Ayrı toplamak

Personel Çevre Eğitimi

Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması

Atık Ön İşlem

Atıkların Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilmesi

Kayıtların Tutulması