Art MirasçıMedeni Kanuna göre miras bırakan; çocukları, eşi, kardeşleri, anne ve babasından kaynaklanan saklı payları istisna olmak üzere, ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Miras bırakan, ölümü halinde bir ön mirasçı atayarak, mirasının üçüncü bir kişiye devredilmesini isteyebilir. Miras bırakanın ölümü halinde, mirasın ilk bırakıldığı kişiye ön mirasçı, belirlenen süre ya da ön mirasçının ölümü halinde mirasın devredildiği kişiye ise art mirasçı adı verilir.

Art mirasçı atama

Mirasın art mirasçıya intikalinin mümkün olmadığı hallerde miras ön mirasçıya, ön mirasçının ölümü halinde ise yasal mirasçılarına kalır. Devir yükümlülüğü ön mirasçı ile sınırlı olup art mirasçıya yüklenemez. Devir tarihi belirlenmiş, ancak ön mirasçı bu süreden önce ölmüş ise güvence göstermek şartı ile miras, ön mirasçının varislerine teslim edilir.

1 view0 comments