Alt Yapı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için kanalizasyon, yol, su, elektrik, doğalgaz, peyzaj, ulaşım gibi tesislerin genel adına “altyapı” denir. Altyapı hizmetleri hem ekonomik hem de yaşam kalitesi yönünden önem arz eder.

3194 sayılı İmar Kanunu’nda yer alan ilgili maddede şu ifadeler kullanılmakta:

“Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez.”

Toplu yaşam alanlarında altyapı tesisleri belediyeler tarafından onaylı olarak, projesine göre ilgili kişi veya kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz. 

Altyapı hizmetlerinde “hizmet bedeli” neden gereklidir?

Altyapı hizmetlerinde bireysel tüketimden çok ortak tüketim söz konusudur. Dolayısıyla altyapı hizmetlerinden yararlanılması sonucunda hizmetin miktarında bir azalma ortaya çıkmaz. Tüketiciler altyapı hizmetlerinden aynı anda yararlanmaya devam eder.

Altyapı hizmetlerinde genellikle hizmetten faydalananların hizmetin bedelini ödemesi söz konusudur. Bu özelliğinden dolayı bu tür hizmetlere, yarı özel mal veya ücretli mal sınıflandırması içerisinde yer verilebilmektedir.

Belirli bir bedel karşılığında sunulmasından dolayı tüketimden dışlama mümkün olabilmekle birlikte, altyapı hizmetlerinin bedava sunumu da mümkün olabilmektedir.