Aleniyet İlkesi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Aleniyet sözlükte anlam olarak açıklık tanımlanır.

Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesinde tapuda aleniyet ilkesi şu şekilde ele alınmıştır;

“Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.”

Kanunda belirtildiği üzere, tapu açıktır. Tapu hakkında hak sahibi olduğunu ispatlayabilen kimseler; tapu sahibi, mirasçıları, yetkili vekilleri ve avukatları tapu sicilini inceleme hakkına sahiptir. Buna göre tapu kütüğündeki belgeler, ilgilisi tarafından tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya örneklerinin verilmesini talep edebilir.

Tapu kayıtlarındaki aleniyet ilkesi, ana sicillerle ilişkilidir. İlgili kişilerin tapu kütüğünü incelemesinde sakınca yoktur. Ancak mal sahiplerinin, hacizlerin ve alacaklıların sicilleri gibi öğelerin incelenmesinde tapu memurları yetkilidir.