Akit Nedemek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun beyanlarıyla yükümlülükler üstlendikleri anlaşmaya akit (sözleşme) denir. İki ya da daha fazla kişi ile gerçekleştirilebilir.

Yapılan sözleşmeyle taraflara bağlayıcı olarak haklar, sorumluluklar ve borçlar yüklenmiş olur.

 Akit çeşitleri nelerdir?

Hukuki alana ve şekline göre akitler çeşitlilik göstermektedir.

Hukuki alanlara göre 4 çeşit akit vardır:

Borç akitleri

Kira akitleri

Alım-satım akitleri

Emanet akitleri

Şekline göre akit çeşitleri:

Adi akitlerŞekle bağlı akitler

Akit sözleşmesi nedir?

Bir taşınmaz söz konusu olduğunda da akit sözleşmesi geçerlidir. Satış vaadi sözleşmesi, bir akit sözleşmesi örneğidir.

Akit sözleşmesinde, sözleşmeye imza atan tarafların karşılıklı beyanları resmi senet olarak ifade edilir.

 Akit yükümlülükleri

Akitten doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şarttır. Çünkü yapılan sözleşmenin hukuki olarak tarafları kuvvetle bağlayıcı etkisi bulunmaktadır.

Sözleşmede bulunan maddelerin yerine getirilmemesi halinde mağdur taraf, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa karşı, hukuki mahkemelere başvurur. Ya da icra yoluna gidebilir.