Açık Kredi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Borç para alacak bir kimsenin doğrudan doğruya kişisel imzasına güvenilerek açılan krediye “açık kredi” denir.

Bu tür kredilerde herhangi bir imzanın eklenmesi veya krediye karşılık teminat istenmesi söz konusu değildir. Bununla beraber, kredi alan kişinin bütün aktifi genel anlamda bir teminat demektir.

Bu bakımdan, ilgili kredi sahibi borcunu ödemezse, kendisine teminatsız para veren banka garameye girer. Bu da sadece imza karşılığında açılan kredi için az çok bir teminatın var olduğunu gösterir.

Açık kredi, uygulamada ya son derece güvenilir müşterilere açılır ya da bankanın tamamıyla kendi kontrolü altında bulunan ortaklık ve kuruluşlara açılır

Açık kredilerin kullandırılmasında banka açısından borçlunun itibarı, toplumdaki konumu, ahlakı, ticari bilinirliği ve mal varlığı en önemli unsurlar arasında yer alır.