Açık Alan Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir şehirde ya da belirli bir bölgede belirli faaliyetler için ayrılan yeşil alanlara “açık alan” deniliyor. Aynı zamanda sadece tarım yapılmasına izin verilen veya yeşil alan olarak kullanılmak amacıyla ayrılmış olan araziler olarak bilinen açık alanlar için ayrılan araziler üzerinde herhangi bir yapı inşasına izin verilmiyor.

Açık alan katsayısı nasıl hesaplanır?

Açık alan hesabı için gerçekleştirilen tüm ölçüm işlemlerine “açık alan katsayısı” deniliyor. Açık alan katsayısı matematiksel olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu hesaplamalardan özellikle şehir planlamacılığında faydalanılıyor.

Bir kent üzerinde yer alan alanlar üzerinden söz konusu hesaplama yapılabiliyor ve öncelikle şehir içerisinde yer alan yeşil araziler ya da tarım araziler belirleniyor.

Açık alan hesaplamasında önce açık alan olarak belirlenen arazinin metrekaresi hesaplanıyor. Ardından şehrin bütün alanları yüzölçümü olarak hesaplandıktan sonra, şehir alanlarının açık alanlara bölünmesi ile birlikte şehrin açık alan katsayısı hesaplanıyor.

Hesaplanan bu alanlar ile birlikte şehrin açık alan yoğunluğu hakkında bilgi edinilebiliyor. Şehirlerin katsayılarını ve hesaplamaları imar yönetmeliği kapsamında öğrenilebiliyor.