Şuf'a Hakkı..


Bir gayrimenkulün satılması söz konusu olduğunda, hisseli pay sahibine tanınan öncelik hakkına kanuni şuf’a hakkı denir. Ortak hisseli olan bir taşınmazın üçüncü bir şahsa satılması durumunda, hisse sahibi kişiler alma isteğinde bulunursa, üçüncü şahıstan önce alma hakkına sahiptir. Örnek vermek gerekirse; miras kalan ve iki kardeşe hisse edilen bir arsayı, kardeşlerden birinin hissesini satışa çıkardığında, diğer hisse sahibi kardeşin önce alma hakkıdır.

Kanuni Şuf’a Hakkı Nasıl Doğar?

Kanundan ve sözleşmeden olmak üzere iki şekilde doğar. Hisse sahibi kişinin üçüncü bir kişiye satması durumunda kanunen diğer hisse senedi sahipleri hak kazanır. Sözleşmeden ise; tapu kütüğüne açıklanırsa (şerh edilirse) sözleşme koşullarında ve sürede hak kazanır.

1 view0 comments