Çalışma İzni

Türkiye
Çalışma İzni

Genel olarak, Türkiye’de çalışmak isteyen her yabancı, geçerli bir çalışma izni almalıdır. Yabancı, eğer Türkiye dışında yaşıyorsa, Türk elçiliğine veya ülkesindeki konsolosluğa gönderilecek online iş başvurusu materyalleriyle birlikte bir iş sözleşmesi yapmalıdır. Ancak, eğer Türkiye’de ise, başvuruyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak olan işverenine göndermelidir.

İlk defa yabancı çalışma izni almak için başvuruda bulunduğunuzda gereken belgeler:

Başvuruların Türkiye’de doldurulması durumunda, oturma izninin bir nüshası, en az altı aylık bir izin süresi dolmuş bir surette gereklidir. Eğer yabancı geçerli bir oturma iznine sahip değilse, iş sözleşmesini içeren başvurusunu ülkesindeki Türkiye konsolosluklarına göndermek zorundadır (belgenin taranması ve online başvuru sırasında sunulması gerekir).Pasaportun yeminli bir kopyası (Belgenin çevrimiçi başvuru sırasında taranması ve sunulması gerekir).Mezuniyet belgesinin yeminli tercümesi (Belgenin online başvuru sırasında taranması ve sunulması gerekir).Mesleki hizmetler alanında çalışma izinleri için başvuran ve yurtdışından lisans derecesine sahip yabancılar, “Diploma veya geçici mezuniyet denkliği sertifikası” almak zorundadırlar (Online başvuru sırasında belge taranmalı ve gönderilmelidir).Daha sonra başvurunuz onaylanırsa çalışma iznini vize ile Türkiye elçiliğinden alabilirsiniz.Şimdi eğer Türkiye’de yaşıyorsanız, o zaman vize ve çalışma izninizi Ankara’daki çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından alabilirsiniz, ancak, genellikle bütün bunları Türkiye’de nerede olursanız olun adresinize gönderirler.

Çalışma iznini uzatmak için:

Çalışma izninizi uzatmak istiyorsanız, çalışma izninizin son geçerlilik tarihinden sonraki 75 gün içinde uzatma başvurusunda bulunmalısınız. Genellikle, ilk kez yapılan başvurunun uzatılması, ilk defa yapılan başvurulardan farklı olarak yalnızca bir yıl için verilir. İkinci kez uzatmak istiyorsanız çalışma izniniz 3 yıl geçerli olacaktır. Yabancılardan çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler: Pasaport kopyasının yeminli tercümesi (Belgenin taranması ve çevrimiçi başvuru sırasında sunulması gerekir). Önceki çalışma izni ve teminat mektubunun bir kopyası (Doküman çevrimiçi başvuru sırasında taranmalı ve gönderilmelidir). Çalışma izni (Online başvuru sırasında belgenin taranması ve sunulması gerekir). Geçici üyelik sertifikaları, mühendis, mimar veya şehir planlayıcısı olarak çalışmak için çalışma izni verilen yabancılar için gerekli olan madde 36 Kanun no. 6235 Türk mühendis ve Mimar odaları Derneği (belge çevrimiçi başvuru sırasında taranmalı ve sunulmalıdır).

Süresiz ve bağımsız çalışma izinleri:

Türkiye’de 8 yıl yaşadıysanız ve çalıştıysanız, herhangi bir yenilenmesi gerekmeyen olmayan süresiz çalışma izni başvurusu yapmaya hakkınız doğar. Öte yandan, Türkiye’de en az 5 yıl üst üste yasal yoldan çalıştıysanız, bağımsız bir çalışma izni için başvurabilirsiniz, bu sayede serbest meslek sahibi bir kişi olmanıza izin verilebilir, böylece Türkiye’de kendi işinizi açabilirsiniz.

1 view0 comments